materiały dodatkowe:
   Pełna oferta
   Program
Materiał archiwalny
 
„Postępowanie administracyjne w świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacji
z 12 lutego 2010 r.”


Termin szkolenia:                                                               
KAZIMIERZ DOLNY, 11- 13.10.2010r.

Wykładowca:
Agnieszka KORZENIOWSKA – POLAK – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego od 1995r. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej
w Łodzi, autorka ponad 20 publikacji naukowych w tym monografii „Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym”.
Miejsca szkolenia:
KAZIMIERZ DOLNY. Gościć Państwa będziemy w Bankowym Ośrodku Konferencyjno Szkoleniowym.
Dokładny adres miejsca zakwaterowania podany zostanie w imiennym potwierdzeniu uczestnictwa.
Rejestracja słuchaczy: Kazimierz Dolny; 11 października (poniedziałek), w godz. 14.00 – 15.00. Zajęcia będą się odbywały w poniedziałek, wtorek i środę. Harmonogram spotkania zostanie przesłany  w potwierdzeniu.
Koszt uczestnictwa:  1.390,00zł  
Opłata rejestracyjna obejmuje: udział w szkoleniu, zakwaterowanie w pokojach 2 - osobowych, całodzienne wyżywienie, program integracyjny, serwis kawowy, materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie.
Dopłata do pokoju 1-osobowego (za cały pobyt) –  250,00zł.
Imienne potwierdzenie uczestnictwa wyślemy Państwu na minimum 7 dni przed szkoleniem.
ZGŁOSZENIA: Aby zgłosić swój akces, należy wypełnić znajdujący się poniżej FORMULARZ APLIKACYJNY
i przesłać go faksem. W przypadku pytań prosimy dzwonić - tel. (22) 851-03-04. Zachęcamy do skorzystania
z opcji Newsletter i zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami na stronie internetowej

 

 
data aktualizacji 12-08-2010
 
 
  • Szkolenia
  • Zapytania
1 1 1
1
W przypadku zainteresowania naszymi szkoleniami, prosimy o kontakt z biurem pod numerem tel. 22 851 03 04. Szczegóły merytoryczne i organizacyjne szkoleń prześlemy na Państwa życzenie.
1
1 1 1
1 1 1
1
Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza zapytan ofertowych. Zadaj pytanie dotycz?ce organizowanych przez nas szkolen, konferencji.
Zapytanie trafi bezpośrednio do naszej skrzynki pocztowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wype3nienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wys3ania wiadomości.
Odpowiemy na ka?de pytanie.
przej? do formularza
1
1 1 1