materiały dodatkowe:
   plik pdf
Materiał archiwalny
 

W dniu 4 września 2008 roku SEJM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ uchwalił kolejną nowelizację Prawa zamówień publicznych. Celem nowelizacji jest wyeliminowanie niezgodności ustawy z dyrektywami Unii Europejskiej. Głębokie zmiany skutkują nowym systemem organizacji pracy i realizacji zadań statutowych Urzędów Pracy. Dlatego też przedstawiając Państwu poniżej ramowy program zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi dr Witold MAJEWSKI.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.    Cel nowelizacji.
2.    Nowa definicja – usługi:
-    usługi  priorytetowe;
-    usługi niepriorytetowe;
-    zmiany w zakresie wyłączeń stosowania ustawy Pzp.
3.    Zmiany w zakresie ogłoszeń.
4.    Nowe przepisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu i oceny ich spełnienia.
5.    Nowe zasady dopuszczalności powierzania podwykonawcom wykonania zamówienia.
6.    Nowe przepisy w zakresie sposobu i zakresu zmiany treści
       SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
7.    Graficzne przedstawienie zmian w poszczególnych trybach udzielania zamówień publicznych.
8.    Zmiany regulujące badanie i ocenę ofert.
9.    Zmiany a środki ochrony prawnej.
10.    Nowe przepisy regulujące umowy w zamówieniach publicznych.
11.    Przepisy przejściowe.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


Miejsce szkolenia:

 
•    Kazimierz Dolny. Gościć Państwa będziemy w hotelu Folwark Walencja.


Dokładny adres miejsca zakwaterowania podany zostanie w imiennym potwierdzeniu uczestnictwa.
Rejestracja słuchaczy:  
Kazimierz Dolny; 23 września (środa), w godz. 14.00 – 15.00. Zajęcia będą się odbywały w środę, czwartek
i piątek. Harmonogram spotkania zostanie przesłany  w potwierdzeniu.

Koszt uczestnictwa:  1.290,00zł  
Opłata rejestracyjna obejmuje: udział w szkoleniu, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych,
całodzienne wyżywienie, program integracyjny, serwis kawowy, materiały dydaktyczne
oraz zaświadczenie. Dopłata do pokoju 1-osobowego (za cały pobyt) –  220,00zł.

 
data aktualizacji 15-09-2009
 
 
  • Szkolenia
  • Zapytania
1 1 1
1
W przypadku zainteresowania naszymi szkoleniami, prosimy o kontakt z biurem pod numerem tel. 22 851 03 04. Szczegóły merytoryczne i organizacyjne szkoleń prześlemy na Państwa życzenie.
1
1 1 1
1 1 1
1
Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza zapytan ofertowych. Zadaj pytanie dotycz?ce organizowanych przez nas szkolen, konferencji.
Zapytanie trafi bezpośrednio do naszej skrzynki pocztowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wype3nienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wys3ania wiadomości.
Odpowiemy na ka?de pytanie.
przej? do formularza
1
1 1 1