materiały dodatkowe:
   TWORZENIE PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ pdf
Materiał archiwalny
 

Celem szkolenia jest przedstawienia podstaw prawnych oraz praktycznych aspektów sporządzania procedur kontroli finansowej. Szkolenie służyć ma zdobyciu umiejętności redagowania oraz oceny
procedur zgodnie z prawem odpowiednio do warunków panujących w jednostce.
    Metoda szkolenia:
Ćwiczenia w sporządzaniu procedur kontroli finansowej. Przedstawienie przykładów nieprawidłowości przy sporządzaniu procedur z praktyki.

Materiały szkoleniowe:

Do materiałów szkoleniowych zostanie dołączona publikacja wykładowcy pt.: „Zamówienia publiczne do 14 tys. euro. Organizacja, kontrola, odpowiedzialność.”
autor: dr Ewaryst Kowalczyk; Wydawnictwo Orlina; Wydanie: 2009; liczba stron: 273
Opis:
Publikacja służy odpowiedzi na newralgiczne pytania: jak unikać błędów w wydatkowaniu środków publicznych do 14 tys. euro? Jak dokonać wyboru wykonawcy? Kiedy udzielenie zamówienia publicznego
do 14 tys. euro może być naruszeniem dyscypliny finansów publicznych? Jak dokumentować dokonanie zakupu?
W kolejnych rozdziałach książki omówiono zagadnienia organizacji i udzielania zamówień publicznych
do 14 tys. euro, kontroli zamówień oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
do 14 tys. euro. Cennym elementem publikacji są liczne wzory dokumentów, w tym regulaminów zamówień publicznych do 14 tys. euro oraz przykłady orzecznictwa.
Książka stanowi czytelny wykład ważkich problemów prawnych przeprowadzony w oparciu
o doświadczenie autora zebrane podczas licznych spotkań z pracownikami administracji publicznej
w ramach szkoleń i świadczenia usług doradczych.

Ramowy program szkolenia:

  Wprowadzenie: Funkcja procedur w kontroli finansowej w jednostce

II  Tworzenie procedur w oparciu o Standardy kontroli finansowej
1.    Jak dokonuje się identyfikacja obszarów wrażliwych w kontroli finansowej
2.    Zarządzanie ryzykiem w kontroli finansowej

III  Technika tworzenia procedur
1.    Struktura procedury
2.    Przedstawienie podstawy prawnej procedur kontroli finansowej.
3.    Część ogólna
4.    Część szczegółowa
5.    Metodologia tworzenia procedur

IV Rodzaje procedur kontroli finansowej w praktyce – omówienie wybranych przykładów
1.    Procedury pobierania i gromadzenia dochodów
2.    Procedury zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych
3.    Inne procedury
4.    Regulamin udzielania zamówień publicznych do 14 tyś. euro

V Tworzenie procedur kontroli finansowej a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

VI  Zakresy obowiązków - jak poprawienie powierzać obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki.

Wykładowca:
dr Ewaryst KOWALCZYK – prawnik, doktor nauk prawnych. Wykładowca tematyki Prawo działalności charytatywnej oraz Partnerstwo publiczno – prywatne w UAM. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców
z zakresu Prawa zamówień publicznych, partnerów publicznych, prywatnych i społecznych
z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego i społecznego. Jest autorem opinii prawnych dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym
i popularyzatorskim.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 
Miejsce szkolenia: 
•    TORUŃ. Gościć Państwa będziemy w hotelu „Retman”.
Dokładny adres miejsca zakwaterowania podany zostanie w imiennym potwierdzeniu uczestnictwa.
Rejestracja słuchaczy:
•    16 września (środa), w godz. 13.00 – 14.00. Zajęcia będą się odbywały w środę, czwartek
i piątek. Harmonogram spotkania zostanie przesłany  w potwierdzeniu.
Koszt uczestnictwa:  1.380,00zł
Opłata rejestracyjna obejmuje: udział w szkoleniu, zakwaterowanie w pokojach 2 - osobowych, całodzienne wyżywienie, program integracyjny, serwis kawowy, materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie.
Dopłata do pokoju 1-osobowego (za cały pobyt) –  250,00zł.
 
 
 
 
 
data aktualizacji 15-07-2009
 
 
  • Szkolenia
  • Zapytania
1 1 1
1
W przypadku zainteresowania naszymi szkoleniami, prosimy o kontakt z biurem pod numerem tel. 22 851 03 04. Szczegóły merytoryczne i organizacyjne szkoleń prześlemy na Państwa życzenie.
1
1 1 1
1 1 1
1
Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza zapytan ofertowych. Zadaj pytanie dotycz?ce organizowanych przez nas szkolen, konferencji.
Zapytanie trafi bezpośrednio do naszej skrzynki pocztowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wype3nienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wys3ania wiadomości.
Odpowiemy na ka?de pytanie.
przej? do formularza
1
1 1 1