materiały dodatkowe:
   PO KL - pełna oferta
   PO KL - program
Materiał archiwalny
 
"Projekty konkursowe PO KL w publicznych
służbach zatrudnienia - warsztaty"

Opis szkolenia

Standard minimum wniosku PO KL z perspektywy realizacji zasady równych szans kobiet i mężczyzn – realizacja zasady równych szans w zarządzaniu projektami.
Wsparcie powiatowych urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla PUP

Cel szkolenia

Przedmiotem szkolenia będzie przybliżenie potencjalnym projektodawcom tematyki gender i gender mainstreaming w projektach PO KL oraz prezentacja procedur związanych z przygotowaniem wniosku
w ramach poddziałania 6.1.2.


Wyk³adowca:

Jacek TOMASIK - doświadczony wykładowca, od 2003 r. trener Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (w pierwszej grupie akredytowanych 32 trenerów). W latach 1997 – 2007 aktywny trener o specjalizacji: projektowanie, procedury aplikowania, zarządzanie projektem, monitoring i ewaluacja, informacja i promocja. Autor kilkudziesięciu form szkoleniowych, kierownik projektów – koordynator programów szkoleniowych. W latach 2003 – 2006 realizacja form szkoleniowych dla Instytucji Wdrażających SPO RZL, ZPORR oraz potencjalnych projektodawców. Współpraca z podmiotami wdrażającymi PHARE 2001, PHARE 2002, PHARE 2003. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w tym samorządowej, w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, spraw społecznych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!Miejsce szkolenia:  
•    Kazimierz Dolny. Gościć Państwa będziemy w hotelu „FOLWARK WALENCJA”.
Dok³adny adres miejsca zakwaterowania podany zostanie w imiennym potwierdzeniu uczestnictwa.
Rejestracja słuchaczy: Kazimierz Dolny; 7 października (środa), w godz. 13.00 – 14.00. Zajęcia będa się odbywały w środę, czwartek i piątek. Harmonogram spotkania zostanie przesłany  w potwierdzeniu.
Koszt uczestnictwa:  1.290,00zł 
Opłata rejestracyjna obejmuje: udział w szkoleniu, zakwaterowanie w pokojach 2 - osobowych, całodzienne wyżywienie, program integracyjny, serwis kawowy, materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie.
Dopłata do pokoju 1-osobowego (za cały pobyt) –  220,00zł.

 

 
data aktualizacji 10-09-2009
 
 
  • Szkolenia
  • Zapytania
1 1 1
1
W przypadku zainteresowania naszymi szkoleniami, prosimy o kontakt z biurem pod numerem tel. 22 851 03 04. Szczegóły merytoryczne i organizacyjne szkoleń prześlemy na Państwa życzenie.
1
1 1 1
1 1 1
1
Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza zapytan ofertowych. Zadaj pytanie dotycz?ce organizowanych przez nas szkolen, konferencji.
Zapytanie trafi bezpośrednio do naszej skrzynki pocztowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wype3nienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wys3ania wiadomości.
Odpowiemy na ka?de pytanie.
przej? do formularza
1
1 1 1