materiały dodatkowe:
   Pełna oferta
   Program
Materiał archiwalny
 
DOTACJE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ
NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
- nowe regulacje prawne -Termin szkolenia: 
                                                              
SOPOT, 21 – 22.04.2010r.

Szanowni Państwo!
W dniu 17 lutego 2010 r. MPiPS podpisał dwa nowe rozporządzenia:
- rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych oraz
- rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Oba rozporządzenia opublikowane zostały w Dz.U. Nr 30 z 2010 r. (poz.155 oraz 156) i wchodzą
w życie w dniu 17.III.2010 r.
Nowe regulacje zmieniają zasady przyznawania bezrobotnym dotacji z FP na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz w nowy sposób regulują kwestie dotacji z FP na utworzenie lub przystąpienie bezrobotnych do spółdzielni socjalnych.
Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi dr Mariusz ŚMIGIEL - niezależny ekspert prawa pracy
i zabezpieczenia społecznego, specjalista z zakresu międzynarodowego i europejskiego prawa pracy oraz zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Były pracownik publicznych służb zatrudnienia. Wieloletni praktyk i wykładowca akademicki.

CEL SZKOLENIA:
- przedstawienie przyjętych rozwiązań organizacyjnych i prawnych;
- omówienie elementów stwarzających problemy interpretacyjne;
- przedstawienie propozycji rozwiązań praktycznych dot. zagadnień problematycznych / skomplikowanych;
- przedstawienie propozycji (projektów) konstrukcji wybranych dokumentów
- ukazanie możliwości stosowania różnych rozwiązań w poszczególnych sprawach (zakresach tematycznych);
- przedstawienie praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów.


Miejsce szkolenia:  Sopot. Gościć Państwa będziemy w hotelu Opera.
Dokładny adres miejsca zakwaterowania podany zostanie w imiennym potwierdzeniu uczestnictwa.
Rejestracja słuchaczy:  21 kwietnia (środa), w godzinach 12.00 – 13.00. Zajęcia będą się odbywały w środę i czwartek. Harmonogram szkolenia zostanie przesłany w potwierdzeniu.
Koszt uczestnictwa:  1.090,00zł  
Opłata rejestracyjna obejmuje: udział w szkoleniu, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych,
całodzienne wyżywienie, program integracyjny, serwis kawowy, materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie. Dopłata do pokoju 1-osobowego (za cały pobyt) –  180,00zł.
 
data aktualizacji 26-03-2010
 
 
  • Szkolenia
  • Zapytania
1 1 1
1
W przypadku zainteresowania naszymi szkoleniami, prosimy o kontakt z biurem pod numerem tel. 22 851 03 04. Szczegóły merytoryczne i organizacyjne szkoleń prześlemy na Państwa życzenie.
1
1 1 1
1 1 1
1
Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza zapytan ofertowych. Zadaj pytanie dotycz?ce organizowanych przez nas szkolen, konferencji.
Zapytanie trafi bezpośrednio do naszej skrzynki pocztowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wype3nienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wys3ania wiadomości.
Odpowiemy na ka?de pytanie.
przej? do formularza
1
1 1 1