O nas

Consultingowe Centrum Kształcenia Ustawicznego powstało 1 kwietnia 2004 r. (to nie prima aprilis😊). Od samego początku proponowało, proponuje i będzie proponować urzędom, instytucjom państwowym i prywatnym oraz indywidualnym klientom i klientkom coś więcej niż tylko merytoryczne, wartościowe i skuteczne szkolenie.

Nie bez przyczyny naszą nazwę otwiera słowo „consultingowe”, bo choć znamy się na swojej pracy jak nikt inny, słuchamy przede wszystkim tego, o czym mówią osoby, które zwracają się do nas z propozycjami współpracy. Słuchamy uważnie, empatycznie i doradczo, a potem rozmawiamy o tym, jak zrozumieliśmy ich potrzeby, zadajemy uzupełniające pytania, przedstawiamy możliwe warianty, proponujemy różne rozwiązania. Po prostu konsultujemy, a nie narzucamy, rozmawiamy, a nie dyskutujemy, towarzyszymy naszym klientom i klientkom podczas szkolenia, a nie tylko je organizujemy, jesteśmy otwarci na zmiany, a nie tylko dopasowujemy się do klienta czy klientki. Strefa komfortu osób, które szkolimy, staje się zawsze naszą strefą komfortu, bo naprawdę lubimy to, co robimy.

Przez te bez mała 20 lat (jubileusz w tym roku😊) zorganizowaliśmy mnóstwo spotkań szkoleniowych. Były to przede wszystkim wydarzenia przygotowane przez nas głównie dla jednostek budżetowych i samorządowych (w tym urzędów pracy, wojewódzkich i powiatowych rad rynku pracy), a także kilka Konwentów Dyrektorów Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy.

Zawsze bardzo ważne jest dla nas miejsce, w którym odbywają się te spotkania, a zwłaszcza spokój, wygoda i relaks ich uczestników. Organizujemy więc nasze konferencje w całej Polsce, w najbardziej urokliwych zakątkach naszego kraju, a jakość bazy hotelowej, którą oferujemy uczestnikom i uczestniczkom, jest naszym znakiem rozpoznawczym. Najczęściej nasi klienci i klientki wybierają hotele na Warmii i Mazurach, w Tatrach i nad Morzem Bałtyckim, ale dzięki współpracy z nami coraz częściej decydują się na urokliwą Lubelszczyznę i wciąż nieodkryte Roztocze.

Nie raz i nie dziesięć zabieraliśmy osoby, uczestniczące w przygotowanych przez nas wyjazdach studyjnych, do Łotwy, Litwy, Słowacji, Czech, Austrii, Niemiec, Słowenii, Węgier, Szwecji i Włoch, a w czasie przedwojennym także do Ukrainy i Białorusi.

I w Polsce, i zagranicą zawsze łączymy naukę z turystyką, rozum z sercem, powagę z rozrywką, wiedzę z zabawą, bo zależy nam bardzo na tym, żeby szkolenia z nami były czasem i dla ciała, i dla ducha.

Nasze spotkania dotyczą zarówno tematów prawnych, administracyjnych, organizacyjnych czy bezpieczeństwa, jak i tak ważnych w XXI wieku tematów psychologicznych i społecznych – komunikacji interpersonalnej, samorozwoju, przeciwdziałaniu stresowi i wypaleniu zawodowemu. Tak naprawdę po 20 latach działalności jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie w każdym miejscu i na każdy temat. Gwarantujemy to dzięki naszej wyjątkowej ofercie.

Współpraca z nami oznacza dla klientów i klientek:

  • Kompleksową organizację spotkania, zgodnie z potrzebami i możliwościami, jakie ma nasz klient lub klientka. Nie muszą martwić się ani o transport, ani o noclegi i wyżywienie, ani o relaks, wypoczynek.
  • Długość seminarium szkoleniowego dopasowaną do wybranego tematu, liczby osób, ograniczeń i możliwości każdego klienta i każdej klientki.
  • Znakomitych wykładowców i wspaniałe wykładowczynie, którymi są i praktycy z danej dziedziny, i teoretycy, którzy często tworzą nowe przepisy lub zasiadają w gremiach je opracowujących, i, co uważamy za nasz największy sukces, osoby, które są jednocześnie i praktykami, i teoretykami w swoich specjalnościach. Nasz zespół to nasza najlepsza wizytówka.
  • Proponujemy także spotkania stacjonarne, w siedzibie klienta lub klientki albo w pobliskich przyjaznych przestrzeniach wykładowych. Oferujemy także spotkania szkoleniowe na platformie ClickMeeting.

Jesteśmy dumni z tysięcy zadowolonych klientów i klientek, którzy po wielokroć do nas wracają, bo wiedzą, że CCKU oznacza radość współtworzenia i współbycia dla nas i, przede wszystkim, dla tych osób, które nam zaufały.